Biểu mẫu

Lưu lý khi chứng thực lý lịch

Mẫu lý lịch các anh/chị khai sẵn thông tin, dán hình 3x4 ở góc, không ký tên trước mà lên ký tên trực tiếp ngay trước mặt cán bộ tiếp nhận hồ sơ. Cần làm 2 bản hoặc viết 1 bản chính rồi photo lại 1 bản vì UBND phường sẽ giữ lại 1 bản lưu.